0123-88-89-0999
ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟΙ
ΧΥΜΟΙ ΑΠΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ!

ΧΥΜΟΙ FRESH

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΑΠΟ 100% ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΧΥΜΟ
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΑΠΟ 100% ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΧΥΜΟ
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ