ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟΙ
ΧΥΜΟΙ ΑΠΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ!
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΑΠΟ 100% ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΧΥΜΟ
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΑΠΟ 100% ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΧΥΜΟ
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ