Το μοναδικό μεταλλικό νερό σε όλη τη Νότια – νησιωτική Ελλάδα

Μεταλλικό νερό: όπως αντλείται από την πηγή εμφιαλώνεται στο μπουκάλι, χωρίς καμία απολύτως επεξεργασία – απολύμανση. Περιέχει πολλά ευεργετικά στοιχεία. Το νερό μας πληρεί πολλά χαρακτηριστικά, ένα από αυτά είναι ότι πρόκειται για Μαγνησιούχο νερό, αφού είναι το πιο σπάνιο και ευεργετικό χαρακτηριστικό του νερού.

Το Απολλώνιο εμφιαλώνεται σε συσκευασία του ½ και του 1 ½ λίτρου. Τέλος, παράγουμε και το ανθρακούχο στις αντίστοιχες συσκευασίες!